Educatie

Romeinse leskist

Het Oudheidkundig Streekmuseum stelde in 1997 o.l.v. de Brabantse Museumstichting in samenwerking met vijf Brabantse musea, die beschikken over een collectie uit de Romeinse tijd, een leskist samen over deze periode. Aan de hand van originele voorwerpen en replica's kunnen leerlingen zich een beeld vormen van het leven in die tijd. Bij de voorwerpen zijn rijk geïllustreerde informatie / werkbladen beschikbaar. Zelfs het namaken van bepaalde objecten is mogelijk! Natuurlijk is een uitgebreide handleiding voor gebruik in het basis- of in het voortgezet onderwijs beschikbaar.

De Romeinse leskist lenen we uit aan scholen in de regio. Wel zelf ophalen en terugbrengen. Het leengeld per week is € 5,00. Contactpersoon: Louis van Bergen. Tel.: 013-5081955

Lees meer