Lezing Veldnamen in Riel

Lezing Veldnamen in Riel

Van oudsher hadden vele percelen een naam. Dit ter onderscheid van andere percelen. Die namen geven een mooi inzicht in de historie van onze omgeving: begroeiing en gebruik, de vruchtbaarheid en vorm, maar ook de dierenwereld en vele andere aspecten van het veelal verdwenen landschap.

Christ Buiks, expert op dit gebied, geeft op dinsdag 9 mei 2023 een lezing over dit onderwerp op boerderij Van ’t Zandeind 32a in Riel. Inloop vanaf 19.00 uur,  aanvang om 19.30 uur.

Heemkring Carel de Roy neemt kadasterkaarten uit 1827 mee en een overzicht van alle eigenaren uit die tijd, met nu nog bekende Rielse familienamen. We hopen op uw hulp om veldnamen op de kaarten te noteren! Meer informatie op de website Veldnamen in Riel.

Nieuwsbrief

Comments are closed.