Tijd van steden en staten

800 jaar Boerenleven van Omroep Brabant

https://www.youtube.com/watch?v=dcbN3fwH6bo

Hof ter Brake

Hof ter Brake of Braque is een eeuwenoude hoeve in Alphen. Naar alle waarschijnlijkheid is de hoeve ontstaan rond 1144 en hier gesticht door de orde der Tempeliers.

Later wordt de hoeve overgenomen door de orde van St. Jan, de Johaniettersorde.

Lees meer

Tijdvak 4, Hoge en late middeleeuwen, van 1000 tot 1500 na Chr.