Tijd van ontdekkers en hervormers

Tijdvak 5, Begin nieuwe tijd (Renaissance, Ontdekkingsreizigers, Reformatie), van 1500 tot 1600 na Chr.