Tijd van regenten en vorsten

Tijdvak 6, De Gouden Eeuw, van 1600 tot 1700 na Chr.