Tijd van pruiken en revoluties

Tijdvak 7, Verlichting, van 1700 tot 1800 na Chr.