Tijd van burgers en stoommachines

Tijdvak 8, Industrialisatie, van 1800 tot 1900 na Chr.