Tijdvak 9, eerste helft twintigste eeuw, van 1900 tot 1950 na Chr.