Herplaatsen beeld en inzegening Sint Johannes kapel