Welkom bij
Heemkundekring Carel de Roy

Laatste nieuws

Copyright: Niets uit deze website, artikelen en afbeeldingen, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van heemkundekring Carel de Roy en de auteur van betreffende artikel.
De afbeeldingen zijn vooral afkomstig van de heemkundekring of betreffende auteur. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.
We zouden het fijn vinden als een referentie of (hyper)link gebruikt wordt naar deze website.

Deze website is mede mogelijk gemaakt door