Heemkunde, naar het woord heem, is onderzoek naar de eigen leefomgeving. Dit is mogelijk op verschillende vakgebieden, zoals archeologie, geschiedenis, geografie, toponymie, biologie, ecologie, demografie, genealogie en dialectologie (definitie vrij naar wikipedia).

De vereniging “Carel de Roy” stelt zich ten doel:
* Alphen en haar omgeving, op ieder gebied dat onder het begrip Heemkunde valt, te bestuderen en te onderzoeken
* in brede kring belangstelling te wekken voor eigen streek en volk
* de onderzoekingen en eventueel afgesloten studies te publiceren
* het waken voor de schoonheid van Alphen en haar omgeving.

Zij tracht dit doel te bereiken, onder meer door:
* alle personen, wonende in Alphen of in de omgeving daarvan, die belangstelling hebben voor heemkunde, te verenigen
* het houden van vergaderingen, studieavonden, lezingen, excursies en tentoonstellingen
* samenwerking te zoeken met:
1. heemkundige studiekringen uit andere streken
2. verenigingen uit eigen omgeving die ter bereiking van het gestelde doel van nut kunnen zijn
* het uitgeven of doen uitgeven van een periodiek en andere publicaties.

Lees hier de Statuten van onze vereniging. Verder is hier terug te lezen ons Beleid publicatie beeldmateriaal, ons Privacybeleid en ons Reglement boekenfonds.