Verenigingsgeschiedenis Carel de Roy

Vereniging “Carel de Roy” is opgericht op 4 februari 1948 door toenmalig pastoor Binck. Pastoor Binck was ook de oprichter van het Brabants Heem in het jaar ervoor, zijn geliefde dorp volgende snel met een eigen heemkundekring.

Willem Binck was geboren te Leur in 1882 en werd in 1909 priester gewijd. In 1932 werd hij benoemd tot pastoor te Alphen en hij toonde snel belangstelling in de lokale geschiedenis: archeologische opgravingen werden ter hand genomen, de archieven werden bekeken en ook publiceerde hij een boekje met bezienswaardigheden en volksverhalen. Als initiatief van de burgemeester, maar zeker met pastoor’s Binck steun wordt in 1959 het Oudheidkundig Streekmuseum geopend. In 1963 gaat Binck met pensioen, maar hij blijft in Alphen wonen tot zijn dood in 1971.

In de verenigingsarchieven zijn geen documenten gevonden met betrekking tot de naamgeving. De gangbare theorie is dat Binck de naam gekozen heeft uit waardering voor de persoon Carel de Roy (~1595-1671). Dr. Erens, archivaris van de abdij van Tongerlo, bracht in de Tweede Wereldoorlog menig uurtje door op de pastorie van Alphen en hij heeft uitgebreid verschillende archieven doorgenomen. Ongetwijfeld hebben Binck en Erens verschillende zaken uit het archief besproken. Ook dat schepen Carel de Roy diegene was die een schuur ter beschikking stelde aan de katholieke gemeenschap toen de kerk moest worden overgedragen aan de protestanten in 1648. Ook kocht Carel een groot deel van de ornamenten uit de kerk toen deze publiek te koop werden geboden. Carel de Roy was door zijn huwelijk in 1621 te Alphen terecht gekomen. Zijn vrouw Dimphna was een dochter van Adriaen Cornelis Meeus Ruelens, pachter van de Hof ter Brake en rentmeester over de goederen van de abdij van Tongerlo in Alphen en Barbara Jan Claes (van den Nuweleijnde), beide uit aanzienlijke Alphense families.

Tot de statutenwijziging in 1979 heette overigens de vereniging Schout Charles de Roy. Carel in Alphen was nooit schout geweest, maar wel decennia schepen. Er waren in de familie de Roy ook schouten, maar dit te Tilburg.

In 1978 kwam het verenigingsblad de Runstoof voor het eerst ter wereld. Sindsdien verschijnt deze met regelmaat en bevat ook vele verslagen van activiteiten van de vereniging. Zo lezen we dat in dat jaar de vereniging uit 89 leden bestonden, 54 uit Alphen, 29 uit Riel en 6 elders. Dat ledenaantal is sedertdien gestaag gestegen!

Overigens kunt u uitgebreid verder lezen over de geschiedenis van onze vereniging in het jubileumboek (ook digitaal) dat is verschenen vanwege ons 75-jaar jubileum.