Pastoor Bink

Tijd van jagers en boeren

Tijdvak 1, Prehistorie, tot 3000 jaar voor Chr.

Pastoor Bink

Tijd van Grieken en Romeinen

Tijdvak 2, Oudheid, 3000 v. Chr. tot 500 na Chr.

Pastoor Bink

Tijd van monniken en ridders

Tijdvak 3, Vroege middeleeuwen, 500 – 1000

Pastoor Bink

Tijd van steden en staten

Tijdvak 4, late middeleeuwen, 1000 tot 1500

Pastoor Bink

Tijd van ontdekkers en hervormers

Tijdvak 5, begin nieuwe tijd, 1500 – 1600

Pastoor Bink

Tijd van regenten en vorsten

Tijdvak 6, de gouden eeuw, 1600 – 1700

Pastoor Bink

Tijd van pruiken en revoluties

Tijdvak 7, Verlichting, 1700 – 1800

Pastoor Bink

Tijd van burgers en stoommachines

Tijdvak 8, Industrialisatie, 1800 – 1900

Pastoor Bink

Tijd van wereldoorlogen

Tijdvak 9, eerste helft twintigste eeuw, 1900 – 1950