Carel de Roy heeft een groot ledenbestand, een flink aantal daarvan vervult een actieve rol in onze vereniging door het organiseren van activiteiten, het uitbreiden van onze verzamelingen of andere werkzaamheden.

Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, excursies, wandelingen etc.

Vier keer jaar wordt de Runstoof uitgegeven voor onze leden, ons verenigingsblad boordevol interessante artikelen. Ongeveer iedere twee weken krijgen leden een digitale nieuwsbrief. We staan ook op facebook. Elk jaar verschijnt een heemkalender met een bijzonder onderwerp. Ook zijn door de jaren heen verschillende publicaties uitgegeven door of met behulp van onze vereniging.

Binnen Carel de Roy verzamelen verschillende mensen gegevens, foto’s, bidprentjes, etc. met betrekking op ons interessegebied. Samen met de bibliotheek zijn dit mooie bronnen om meer te leren over het eigen erfgoed.  De werkgroep genealogie spitst zich toe op het familie onderzoek.

Het archief en de bibliotheek van de heemkundekring Carel de Roy zijn ondergebracht in het Oudheidkundig Streekmuseum (vrij toegankelijk voor leden tijdens openingsuren) aan de Baarleseweg 1, 5131 BA in Alphen.

De Heemkundekring heeft verschillende werkgroepen zoals:
– Redactie de Runstoof
– Digitaliseren en beeldbank
– Distributie
– Activiteiten organiseren: wandeling, fietstocht, reis
– Heemkalender
– Dialect, zoals ‘Protte Gij Alfs?’
– Collectiebeheer
– ‘Wie is/zijn dit?’ (fotorubriek ‘Ons Weekblad’)
– Genealogie
– Archeologie
– Tweede Wereldoorlog

– Streekmuseum
– Onderhoud erfgoed
– etc.

Heeft u interesse om in één van deze werkgroepen plaats te nemen of op een andere manier actief te worden, contacteer dan een bestuurslid. Ook staat de vereniging open om eigen activiteiten binnen de vereniging te ontplooien. Uw inzet wordt gewaardeerd! Mail ons dan vooral naar: info.carelderoy@gmail.com