Graag stellen we onze werkgroep genealogie voor. Voor wie het woord genealogie niet zoveel zegt: we houden ons bezig met het onderzoeken en documenteren van familiebanden van mensen in het werkingsgebied van de heemkundevereniging Carel de Roy. Dat zijn (ongeveer) de dorpen Alphen, Riel en (binnenkort) Chaam. Die afbakening volgt niet precies de gemeentegrenzen. In een aantal gevallen, als er een duidelijke band is met ons werkgebied, kijken we ook wel naar mensen die vreemd lijken, zoals de (voor)ouders van prominente figuren, die van elders afkomstig zijn en zelf niet in het werkgebied gewoond hebben.

Bent u benieuwd naar uw voorouders in Alphen en omgeving of overweegt u zelf met stamboomonderzoek te beginnen dan kunt u bij ons voor informatie terecht. Hoe begint u met het onderzoek, waar vindt u informatie en hoe legt u de gevonden informatie vast? Wij helpen u graag op weg. Wel moeten we u waarschuwen, dat genealogie een verslavende hobby kan worden!

 

Bevolkingsreconstructie…

Een bevolkingsreconstructie is een database van zoveel mogelijk personen die aantoonbaar in het werkingsgebied hebben gewoond. Onze bevolkingsreconstructie van de dorpen Alphen en Riel is intussen zover gevorderd dat wij alle inwoners vanuit doop-, trouw- en begraafboeken vanaf 1604, de burgerlijke stand gegevens vanaf 1811 en het adresboek van 1952 aan elkaar hebben kunnen koppelen. Dit specifiek op Alphen en Riel ingerichte gegevensbestand telt inmiddels meer dan 89.000 personen en wordt nog steeds uitgebreid. Nieuwe informatie is altijd welkom om onze gegevens bij de tijd te houden. Omdat we ook gegevens hebben van nog levende personen is het niet mogelijk dit bestand zomaar te delen. We kunnen het in onze bijeenkomsten wel gebruiken om verwanten op weg te helpen.

Voor het weergeven van afstammelingen in een familie zijn er veel verschillende wijzen mogelijk. Er zijn vier soorten hoofdvormen:

  • Stamreeks: alle voorouders in uitsluitend mannelijke of vrouwelijke lijn
  • Kwartierstaat: alle voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn
  • Genealogie: alle nakomelingen in mannelijke lijn (familienaam)
  • Parenteel: alle nakomelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn

Belangrijk om te weten dat een stamboom niet altijd zeker de bloedverwantschap weergeeft, We kennen namelijk allemaal de begrippen aangenomen en buitenechtelijke kinderen, Om bloedverwantschappen onomstotelijk te bewijzen gebruikt men in de genealogie tegenwoordig het moderne middel van DNA-onderzoek. Dit laatste staat nog wat in de kinderschoenen en een probleem is dat het vooral bij levenden kan gebeuren, waardoor de privacy een punt kan zijn.

Ook beschikken wij over transcripties van aktes uit de schepenbank van Alphen-Chaam met informatie over erfdelingen, aan- en verkopen van onroerende goederen, zelfs moord en doodslag vanaf ongeveer 1640 tot 1811. Transcripties zijn omzettingen in hedendaags schrift van de soms moeilijk leesbare handschriften uit vroegere tijden. Daarbij zijn wel de spelling en grammatica behouden,

We hebben tevens een gegevensbestand van de eerste kadastergegevens van 1827 van de gemeente Alphen en Riel. We weten van de ruim 4500 percelen de omvang, het gebruik (weiland, bouwland of anderszins) en de toenmalige eigenaar.

Zie ook op deze website een verwijzing naar de belangrijkste archieven m.b.t. Alphen-Chaam en Riel.

We organiseren als werkgroep genealogie regelmatig een Stamboomcafé in de consistoriekamer van het streekmuseum in Alphen. Zie de agenda(link) op deze website.

Hulp gevraagd…

Wij zijn voortdurend op zoek naar foto’s en bidprentjes voor onze verzameling, die ook gekoppeld is aan onze bevolkingsreconstructie! Mocht u deze hebben, dan vindt u bij onze vereniging een goede bestemming. Op deze website kunt u verschillende afbeeldingen en bidprentjes vinden.

Tenslotte: we kunnen altijd meer mensen gebruiken om onze verzameling uit te breiden of lid te worden van de werkgroep. Aarzel niet om het bestuur of iemand van de werkgroep genealogie te benaderen. Zie onder vereniging op deze website (contact).