Archeologie is de wetenschap die overblijfselen van oudere generaties bestudeert. Dit om meer te leren van het verleden, in het bijzonder van door de mens nagelaten sporen en voorwerpen, die vooral door opgravingen gevonden worden. In Alphen is er al rond 1795 sprake van archeologisch onderzoek! Sindsdien hebben vele archeologen in de Alphense grond gespit. En met het verdrag van Malta (1992) is afgesproken om bodem erfgoed beter te beschermen, met als gevolg dat meer structureel archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Rapporten zijn veelal online beschikbaar.

In Nederland geldt voor iedereen een wettelijke plicht om een vondst te melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en zijn opgravingen gebonden aan strikte regels. Metaaldetectie mag alleen in gemeenten waar de algemene plaatselijk verordening dit niet verbied, alleen met toestemming van de landeigenaar en er mag slechts gegraven worden tot een diepte van 30 cm.

Alphen blijkt een rijke bewonersgeschiedenis te hebben. De archeologische bevindingen duiden op een continue bewoning tot (ver) voor de jaartelling.

Archeologische beleidskaart Alphen

Veel opgegraven spullen zijn verdwenen, maar veel is gelukkig ook bewaard gebleven, ook uit deze periode. Niet alleen in het Leidens Rijksmuseum van Oudheden of het Noordbrabants museum, maar vooral ook in ons eigen Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen zijn prachtige vondsten tentoongesteld. Een bezoek de moeite waard!

Naast een prachtig Streekmuseum hebben we als heem een actieve archeologie werkgroep. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!