Toponymie of plaatsnaamkunde is een vak van de taalkunde die plaatsnamen (toponiemen) probeert op te sporen en te verklaren. De toponymie houdt zich behalve met de herkomst van plaatsnamen ook bezig met de verbreiding daarvan. (wikipedia).

Toponiemen of veldnamen kunnen van behulp zijn bij andere heemkunde richtingen als archeologie,, historische geografie en genealogie (bijv. overerving van percelen)

In zowel Alphen en Chaam zijn publicaties verschenen die de veldnamen beschrijven zoals die gebruikt zijn over de verschillende eeuwen.

Het onderzoek naar de veldnamen bestaat uit veldwerk ‑ in de vorm van het ondervragen van de oudere boeren. Dit werd vooral door de heemkundekring aangepakt. Het archiefwerk bestond in het uitpluizen van duizenden akten in schepenprotocollen, posten in cijnsboeken etc. De gegevens werden in een database ingevoerd en geordend naar gehucht en alfabetisch weergegeven. Met daarbij een toelichting van betekenis.

Bij de boeken zijn ook een aantal zogenaamde minuutplannen toegevoegd (de oudste kadaster­kaarten van rond 1830), waarop de namen van de percelen, voor zover bekend uiteraard, staan aangegeven

Op dit moment (November 2022) is er ook uitgebreid archiefonderzoek gedaan naar toponiemen/veldnamen in Riel. We kunnen hulp gebruiken met veldwerk en publicatie!

Bronnen/Meer lezen: