Educatie

Het Oudheidkundig Streekmuseum stelde in 1997 o.l.v. de Brabantse Museumstichting in samenwerking met vijf Brabantse musea, die beschikken over een collectie uit de Romeinse tijd, een leskist samen over deze periode. Aan de hand van originele voorwerpen en replica’s kunnen leerlingen zich een beeld vormen van het leven in die tijd. Bij de voorwerpen zijn rijk geïllustreerde informatie / werkbladen beschikbaar. Zelfs het namaken van bepaalde objecten is mogelijk! Natuurlijk is een uitgebreide handleiding voor gebruik in het basis- of in het voortgezet onderwijs beschikbaar.

Sinds 2 jaar hebben we ook een leskist over de middeleeuwen: “De middeleeuwe stad.”

De leskist lenen we uit aan scholen in de regio. Wel zelf ophalen en terugbrengen. Het leengeld per week per kist is € 7,50.

Contactpersoon: Louis van Bergen. Tel.: 013-5081955